icon icon icon

Cập nhật giá sơn nhà tại Hà Nội

Đăng bởi nhatvuongpaint vào lúc 01/03/2020

Giá sơn nhà phụ thuộc vào nhu cầu của gia chủ sơn nhà mới hay sơn sửa nhà cũ và số lớp sơn, bả cần thực hiện là bao nhiêu lớp. Cụ thể như sau:

A. Giá sơn nhà bao gồm cả vật tư và nhân công:

I. Giá trong nhà:

Lựa chọn 1: Thi công 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 55.000đ/m2

Lựa chọn 2: Thi công 2 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 50.000đ/m2

Lựa chọn 3: Thi công 1 lớp lót, 2 lớp màu: khoảng 45.000đ/m2

II. Giá ngoài nhà:

Lựa chọn 1: Thi công 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 60.000đ/m2

Lựa chọn 2: Thi công 2 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 55.000đ/m2

Lựa chọn 3: Thi công 1 lớp lót, 2 lớp màu: khoảng 50.000đ/m2

B. Giá sơn nhà chỉ bao gồm nhân công

I. Giá nhân công trong nhà:

Lựa chọn 1: Thi công 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 25.000đ/m2

Lựa chọn 2: Thi công 2 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 20.000đ/m2

Lựa chọn 3: Thi công 1 lớp lót, 2 lớp màu: khoảng 15.000đ/m2

II. Giá nhân công ngoài nhà:

Lựa chọn 1: Thi công 2 lớp bả, 1 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 30.000đ/m2

Lựa chọn 2: Thi công 2 lớp lót và 2 lớp màu: khoảng 25.000đ/m2

Lựa chọn 3: Thi công 1 lớp lót, 2 lớp màu: khoảng 20.000đ/m2

Tags : giá sơn nhà
binh-luan

Tileletty

17/05/2022

Cialis Viagra Oder Levitra Kupxya https://newfasttadalafil.com/ - non prescription cialis online pharmacy Cialis levitra pills for sale https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Preis Viagra 50 Mg Pfizer

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN